Eagle Leaders

Rank Player Rd 1 Rd 2 Rd 3 Rd 4 Total
1 ABHIJIT SINGH CHADHA 3 6 3 3 15
2 AALAAP I L 4 3 3 2 12
3 HARSHJEET SINGH SETHIE 6 2 2 2 12
4 MANU GANDAS 3 5 2 2 12
5 ANGAD CHEEMA 3 2 3 3 11
6 KARTIK SHARMA 1 4 4 2 11
7 VARUN PARIKH 2 2 4 2 10
8 ABHINAV LOHAN 4 2 1 3 10
9 KHALIN H JOSHI 3 2 2 2 9
10 OM PRAKASH CHOUHAN 1 3 2 3 9
11 ARJUN SHARMA 3 3 2 1 9
12 YASHAS CHANDRA M S 2 1 3 3 9
13 YUVRAJ SINGH SANDHU 3 3 0 3 9
14 MARI MUTHU R 4 1 1 2 8
15 SHIVENDRA SINGH SISODIA 1 2 2 3 8