Eagle Leaders

Rank Player Rd 1 Rd 2 Rd 3 Rd 4 Total
46 DIVYANSHU BAJAJ 0 2 0 0 2
47 MANAV BAIS 1 0 1 0 2
48 MOHAMMAD SANJU 0 0 1 1 2
49 SHAMIM KHAN 1 1 0 0 2
50 RANJIT SINGH 0 2 0 0 2
51 MITHUN PERERA 0 0 1 1 2
52 KARAN VASUDEVA 1 0 0 1 2
53 TRAVIS SMYTH 1 0 1 0 2
54 VIKRAM RANA 0 1 1 0 2
55 SAARTHAK CHHIBBER 0 2 0 0 2
56 MD SAJIB ALI 0 1 0 0 1
57 VISHAL SINGH 0 1 0 0 1
58 RAJA B R 1 0 0 0 1
59 SACHIN BAISOYA 1 0 0 0 1
60 DIGVIJAY SINGH 1 0 0 0 1