Eagle Leaders

Rank Player Rd 1 Rd 2 Rd 3 Rd 4 Total
31 RASHID KHAN 1 0 1 2 4
32 AMRIT LAL 2 2 0 0 4
33 ANSHUL PATEL 1 1 2 0 4
34 GAGAN VINOD 0 3 0 0 3
35 HARENDRA GUPTA 3 0 0 0 3
36 ARJUN PRASAD 1 2 0 0 3
37 AALAAP I L 1 0 1 1 3
38 DIVYANSHU BAJAJ 0 2 0 1 3
39 CHIRAGH KUMAR 0 2 1 0 3
40 KAPIL KUMAR 1 1 1 0 3
41 SAARTHAK CHHIBBER 0 3 0 0 3
42 VISHAV PRATAP SINGH GILL 1 2 0 0 3
43 N THANGARAJA 1 0 2 0 3
44 KARAN VASUDEVA 1 1 0 1 3
45 KARANDEEP KOCHHAR 1 1 0 1 3