Eagle Leaders

Rank Player Rd 1 Rd 2 Rd 3 Rd 4 Total
106 SANJAY KUMAR 0 1 0 0 1
107 UDAYAN MANE 1 0 0 0 1
108 SYED SAQIB AHMED 0 0 1 0 1
109 SHRAVAN DESAI 1 0 0 0 1
110 GAURAV PRATAP SINGH 0 1 0 0 1
111 JEEV MILKHA SINGH 0 1 0 0 1
112 DIVYANSH DUBEY 0 1 0 0 1
113 DIVESH RANA 0 1 0 0 1
114 BISHMADPAL SINGH 0 1 0 0 1
115 SAMARTH DWIVEDI 0 0 0 1 1
116 RAVI KUMAR 0 1 0 0 1
117 ARJUN BHATI 0 0 0 1 1
118 AMAN RAJ 1 0 0 0 1
119 HARMEET KAHLON 0 1 0 0 1
120 ROHAN KATHURIA 0 1 0 0 1