Eagle Leaders

Rank Player Rd 1 Rd 2 Rd 3 Rd 4 Total
106 MUKESH KUMAR 1 0 1 0 2
107 MARTENDEYA KANISHKA SINHA 1 1 0 0 2
108 DIVYANSH DUBEY 0 2 0 0 2
109 HARMEET KAHLON 0 2 0 0 2
110 IAN SNYMAN 0 1 0 1 2
111 MOHD AZHAR 1 1 0 0 2
112 SAGAR RAGHUVANSHI 0 0 1 1 2
113 HEMENDRA CHOUDHARY 2 0 0 0 2
114 SOURAV CHOUDHARY 2 0 0 0 2
115 PRATIK S NIRMALE 2 0 0 0 2
116 ANISH NANGIA 0 2 0 0 2
117 DIPANKAR KAUSHAL 0 1 1 0 2
118 DIGVIJAY SINGH 1 0 0 1 2
119 MD RAJU 1 0 0 0 1
120 WILLIAM HARROLD 0 0 1 0 1