Eagle Leaders

Rank Player Rd 1 Rd 2 Rd 3 Rd 4 Total
76 MITHUN PERERA 0 0 1 2 3
77 RAVI KUMAR 0 1 2 0 3
78 AMAN RAJ 1 0 2 0 3
79 MANAV BAIS 2 0 1 0 3
80 CHIKKARANGAPPA S 0 1 2 0 3
81 SHAMIM KHAN 1 2 0 0 3
82 GAGAN VINOD 0 3 0 0 3
83 KARAN TAUNK 0 2 1 0 3
84 SHRAVAN DESAI 2 1 0 0 3
85 RAJA B R 2 0 1 0 3
86 SUDHIR SHARMA 1 2 0 0 3
87 RYOTO FURUYA 1 0 1 0 2
88 MANSUKH SANDHU 0 0 1 1 2
89 SANDEEP SINGH 0 0 1 1 2
90 VISHAL SINGH 1 1 0 0 2