Eagle Leaders

Rank Player Rd 1 Rd 2 Rd 3 Rd 4 Total
16 SYED SAQIB AHMED 1 1 4 2 8
17 KAPIL KUMAR 3 2 1 2 8
18 ARJUN PURI 2 3 2 1 8
19 SAARTHAK CHHIBBER 2 5 1 0 8
20 MANISH THAKRAN 3 3 1 1 8
21 AKSHAY SHARMA 3 3 1 1 8
22 DHRUV SHEORAN 3 4 1 0 8
23 M DHARMA 2 2 1 2 7
24 PAWAN KUMAR 3 3 0 1 7
25 KSHITIJ NAVEED KAUL 2 2 1 2 7
26 SUNIT CHOWRASIA 2 3 1 1 7
27 ARJUN BHATI 0 1 3 3 7
28 VIKRANT CHOPRA 2 3 1 1 7
29 SUNHIT BISHNOI 3 1 0 3 7
30 JAMAL HOSSAIN 4 0 0 3 7