Eagle Leaders

Rank Player Rd 1 Rd 2 Rd 3 Rd 4 Total
91 MD NUR JAMAL 0 1 0 1 2
92 VIKRAM RANA 0 1 1 0 2
93 RORY HIE 0 0 1 1 2
94 AJEETESH SANDHU 0 1 1 0 2
95 ANIL BAJRANG MANE 0 1 1 0 2
96 VINAY KUMAR YADAV 2 0 0 0 2
97 VIJITHA BANDARA 0 1 1 0 2
98 RAUNIL KUKAR 1 1 0 0 2
99 PRANAV MARDIKAR 1 1 0 0 2
100 SSP CHAWRASIA 0 1 0 1 2
101 PRAKHAR ASAWA 0 2 0 0 2
102 AKSHAY DAMALE 1 1 0 0 2
103 TRAVIS SMYTH 1 0 1 0 2
104 WASIM KHAN 0 2 0 0 2
105 SUKRA BAHADUR RAI 1 1 0 0 2