Birdie Leaders

Rank Player Rd 1 Rd 2 Rd 3 Rd 4 Total
1 SHAURYA BINU 11 12 11 11 45
2 SAPTAK TALWAR 12 10 12 11 45
3 MANI RAM 14 10 9 10 43
4 RAHIL GANGJEE 13 9 11 9 42
5 AKSHAY SHARMA 11 8 12 11 42
6 AMARDEEP MALIK 11 8 10 12 41
7 AMAN RAJ 12 10 9 9 40
8 MANU GANDAS 7 11 11 8 37
9 KSHITIJ NAVEED KAUL 9 10 10 8 37
10 KARTIK SHARMA 9 8 8 12 37
11 SUBASH TAMANG 8 9 9 10 36
12 SHANKAR DAS 7 12 10 7 36
13 GAURAV PRATAP SINGH 10 7 8 11 36
14 AADIL BEDI 9 11 10 6 36
15 ARJUN PRASAD 11 10 8 7 36