Eagle Leaders

Rank Player Rd 1 Rd 2 Rd 3 Rd 4 Total
31 SAARTHAK CHHIBBER 2 1 1 2 6
32 MANAV BAIS 1 3 0 1 5
33 ANURA ROHANA 2 1 2 0 5
34 BADAL HOSSAIN 2 1 2 0 5
35 JAMAL HOSSAIN 2 0 1 2 5
36 ARJUN PRASAD 1 1 2 1 5
37 PUKHRAJ SINGH GILL 1 0 2 2 5
38 ABHINAV LOHAN 0 2 1 2 5
39 AADIL BEDI 0 1 1 3 5
40 DIVYANSHU BAJAJ 1 1 3 0 5
41 SUKRA BAHADUR RAI 0 1 1 3 5
42 RAHIL GANGJEE 1 2 1 1 5
43 YUVRAJ SINGH SANDHU 0 2 1 2 5
44 MOHD AZHAR 4 1 0 0 5
45 ANKUR CHADHA 1 1 1 1 4