Eagle Leaders

Rank Player Rd 1 Rd 2 Rd 3 Rd 4 Total
46 WASIM KHAN 3 0 0 1 4
47 KARAN VERMA 3 0 0 1 4
48 MOHAMMAD SANJU 4 0 0 0 4
49 DIVESH RANA 2 2 0 0 4
50 RASHID KHAN 1 3 0 0 4
51 VIKRANT CHOPRA 2 1 0 1 4
52 KEVIN ESTEVE RIGAILL 1 0 1 2 4
53 MANI RAM 0 3 0 1 4
54 SAPTAK TALWAR 1 1 0 2 4
55 ABHIJIT SINGH CHADHA 0 0 3 1 4
56 DIVYANSH DUBEY 2 0 1 1 4
57 TRISHUL CHINNAPPA 1 2 0 1 4
58 KARTIK SHARMA 1 0 3 0 4
59 PEP ANGLES 1 1 1 1 4
60 RAVI KUMAR 1 2 0 1 4