Eagle Leaders

Rank Player Rd 1 Rd 2 Rd 3 Rd 4 Total
1 KARAN PRATAP SINGH 4 5 2 5 16
2 HARSHJEET SINGH SETHIE 6 4 1 1 12
3 SHAURYA BINU 7 1 1 3 12
4 OM PRAKASH CHOUHAN 1 4 3 3 11
5 ROHAN DHOLE PATIL 7 1 1 1 10
6 SYED SAQIB AHMED 3 1 3 3 10
7 SACHIN BAISOYA 2 3 3 2 10
8 UDAYAN MANE 3 4 1 2 10
9 YASHAS CHANDRA M S 3 2 1 4 10
10 ANGAD CHEEMA 3 2 1 3 9
11 AMAN RAJ 1 2 3 3 9
12 ARJUN SHARMA 3 2 2 1 8
13 N THANGARAJA 1 3 2 2 8
14 JAIRAJ SINGH SANDHU 3 2 2 1 8
15 GAURAV PRATAP SINGH 3 2 1 1 7