Eagle Leaders

Rank Player Rd 1 Rd 2 Rd 3 Rd 4 Total
76 KPS SEKHON 1 1 0 0 2
77 ARJUN SHARMA 1 0 0 1 2
78 SUDHIR SHARMA 1 0 0 1 2
79 AMANDEEP JOHL 1 1 0 0 2
80 S MUTHU 1 0 0 1 2
81 RAHIL GANGJEE 0 1 0 1 2
82 VIREN THAPAR 2 0 0 0 2
83 TAPY GHAI 1 1 0 0 2
84 AAKASH BAMNE 0 2 0 0 2
85 KARTIK SHARMA 2 0 0 0 2
86 JAIRAJ SINGH SANDHU 2 0 0 0 2
87 IMRAN ALI MOLLAH 2 0 0 0 2
88 RAJESH KUMAR (P) 1 0 1 0 2
89 PANKAJ MAANDIYA 1 0 0 1 2
90 DIVESH RANA 1 1 0 0 2