Eagle Leaders

Rank Player Rd 1 Rd 2 Rd 3 Rd 4 Total
61 KUSHAL SINGH 1 2 0 0 3
62 SSP CHAWRASIA 1 2 0 0 3
63 CHIRAGH KUMAR 2 0 1 0 3
64 MOHAMMAD SANJU 0 1 1 0 2
65 BHANU PRATAP SINGH 1 1 0 0 2
66 AKASH MODI 1 1 0 0 2
67 DIGVIJAY SINGH 1 1 0 0 2
68 HEMENDRA CHOUDHARY 0 2 0 0 2
69 ANIL BAJRANG MANE 1 1 0 0 2
70 FEROZ ALI MOLLAH 1 1 0 0 2
71 SHABEG SINGH KOONER 0 2 0 0 2
72 KAPIL KUMAR 1 1 0 0 2
73 KARAN VASUDEVA 0 2 0 0 2
74 PRAVIN J PATHARE 1 1 0 0 2
75 DIPANKAR KAUSHAL 1 0 1 0 2