Eagle Leaders

Rank Player Rd 1 Rd 2 Rd 3 Rd 4 Total
106 ROHAN DHOLE PATIL 1 0 0 0 1
107 SAURAV RATHI 0 1 0 0 1
108 GAURAV PARUTHI (A) 0 1 0 0 1
109 MD SAYUM 1 0 0 0 1
110 SANDEEP SINGH 0 1 0 0 1
111 SAGAR RAGHUVANSHI 0 1 0 0 1
112 WASIM KHAN 0 1 0 0 1
113 SACHIN CHOUHAN 0 1 0 0 1
114 SIDDHARTH SEMWAL 1 0 0 0 1
115 RAJIV KUMAR JATIWAL 0 1 0 0 1
116 MANOJ KUMAR 1 0 0 0 1
117 ANIKET SAWANT 0 1 0 0 1
118 GIRRAJ SINGH KHADKA 1 0 0 0 1
119 PUKHRAJ SINGH GILL 1 0 0 0 1
120 LAKSHYA NAGAR 0 1 0 0 1