Eagle Leaders

Rank Player Rd 1 Rd 2 Rd 3 Rd 4 Total
46 ASHISH KUMAR GUPTA 1 2 0 1 4
47 VARUN PARIKH 1 2 0 1 4
48 HARSHJEET SINGH SETHIE 1 1 0 1 3
49 C MUNIYAPPA 1 1 1 0 3
50 GURBAAZ P S MANN 1 2 0 0 3
51 RANJIT SINGH 0 1 1 1 3
52 JAY PANDYA 2 1 0 0 3
53 ARJUN PRASAD 2 0 0 1 3
54 ABHISHEK JHA 0 1 1 1 3
55 KESHAV MISHRA 2 1 0 0 3
56 DIVYANSHU BAJAJ 2 1 0 0 3
57 SAARTHAK CHHIBBER 2 1 0 0 3
58 ABHISHEK KUHAR 1 1 1 0 3
59 RAVI KUMAR 0 0 0 3 3
60 SAMARTH DWIVEDI 2 1 0 0 3