Birdie Leaders

Rank Player Rd 1 Rd 2 Rd 3 Rd 4 Total
31 SAMARTH DWIVEDI 56 48 42 46 192
32 N THANGARAJA 64 57 42 28 191
33 SUKRA BAHADUR RAI 54 61 36 40 191
34 HARSHJEET SINGH SETHIE 65 62 32 28 187
35 SHAURYA BINU 57 56 40 30 183
36 SHAMIM KHAN 51 43 47 42 183
37 ROHAN DHOLE PATIL 66 63 28 26 183
38 SHIVENDRA SINGH SISODIA 52 57 42 27 178
39 SUDHIR SHARMA 49 44 35 49 177
40 RAVI KUMAR 56 49 37 35 177
41 SANJEEV KUMAR (L) 53 55 39 28 175
42 ABHIJIT SINGH CHADHA 49 56 37 27 169
43 ARJUN PRASAD 54 48 35 30 167
44 VARUN CHOPRA 50 36 44 36 166
45 SHANKAR DAS 58 47 35 24 164