Birdie Leaders

Rank Player Rd 1 Rd 2 Rd 3 Rd 4 Total
601 RUSHIKESH GAJARE 1 0 0 0 1
602 AJAY KUMAR YADAV 1 0 0 0 1
603 SWAYAM AMBALIA 1 0 0 0 1
604 AMAN SINGH RAJPUT 0 1 0 0 1
605 DHRUV SURI 1 0 0 0 1
606 DARSHAN SHIVALKAR 1 0 0 0 1
607 DAVID RAVETTO 1 0 0 0 1
608 WILLIAM GOOD 1 0 0 0 1
609 SEBASTIAN PLONER 1 0 0 0 1
610 DIVAKAR K 0 1 0 0 1
611 OWAIS BURZA (A) 0 1 0 0 1
612 D K YADAV 1 0 0 0 1
613 RAHUL PANCHAVATI NAIDU 0 1 0 0 1