Birdie Leaders

Rank Player Rd 1 Rd 2 Rd 3 Rd 4 Total
601 SHUBHAM JINDAL 1 1 0 0 2
602 RAKESH G 1 1 0 0 2
603 RAKESH KUMAR (ALLAHABAD) 0 2 0 0 2
604 VINAY KUMAR GUPTA 1 1 0 0 2
605 JOYKRISHAN NAIDU 0 2 0 0 2
606 MANAS DOBHAL 0 2 0 0 2
607 ALOK BARUA 1 1 0 0 2
608 VP VIMAL DEV (A) 2 0 0 0 2
609 AABIR CHAUDHARY 0 2 0 0 2
610 KARAN GAUTAM (A) 0 2 0 0 2
611 FAIYYAZ AHMED 1 1 0 0 2
612 SALIM S 1 1 0 0 2
613 ROSHAN RAJ 1 1 0 0 2
614 MAHESH YADAV 2 0 0 0 2
615 DAMODAR KUMAWAT 0 2 0 0 2