Birdie Leaders

Rank Player Rd 1 Rd 2 Rd 3 Rd 4 Total
406 RUDRA PRATAP SINGH PANWAR 2 4 0 0 6
407 RILEY KEAGLE 2 4 0 0 6
408 BHARAT THAPAR 2 4 0 0 6
409 HARMEET KAHLON 2 4 0 0 6
410 ATUL SAHOTA 4 2 0 0 6
411 MD SAYUM 2 4 0 0 6
412 DIGVIJAY SINGH 4 2 0 0 6
413 MOINUDDIN MALAK 4 2 0 0 6
414 JACK SINGH BRAR 5 1 0 0 6
415 SAMEER M SHAIKH 4 2 0 0 6
416 ARJUN CHADHA 3 3 0 0 6
417 DEVENDRA PATEL 1 5 0 0 6
418 PRIYA HEMANTHA 0 5 0 0 5
419 RICHARD MCEVOY 3 2 0 0 5
420 MADESH KRISHNA 1 4 0 0 5