Birdie Leaders

Rank Player Rd 1 Rd 2 Rd 3 Rd 4 Total
586 RAJU VIJAYAVARGIYA (A) 2 0 0 0 2
587 P MURUGAN 2 0 0 0 2
588 MANJODH SINGH (A) 1 1 0 0 2
589 MANAS DOBHAL 0 2 0 0 2
590 APAAR CHOUDHARY 1 1 0 0 2
591 RAVINDER KUMAR PATEL 1 0 0 0 1
592 MOHAMMAD KALAM 1 0 0 0 1
593 RAJTODAI SINGH (A) 0 1 0 0 1
594 ANWAR ALLABAKSH SHAIKH 1 0 0 0 1
595 MOHAN R 0 1 0 0 1
596 BABLU NAYAK 1 0 0 0 1
597 SAMEER GUPTA 1 0 0 0 1
598 MANJIT SINGH 1 0 0 0 1
599 RAVI KANUGULA 1 0 0 0 1
600 KHALEEL KHAN 0 1 0 0 1