Birdie Leaders

Rank Player Rd 1 Rd 2 Rd 3 Rd 4 Total
301 DEVENDRA PATEL 1 2 0 0 3
302 NAYAN SARVAIYA 1 2 0 0 3
303 KUMAR R 1 2 0 0 3
304 VAIBHAV NAIR 0 3 0 0 3
305 SHAWN REDDY 2 1 0 0 3
306 SANJEEV SINGH 2 1 0 0 3
307 SHAURYA SINGH 2 1 0 0 3
308 SANDEEP YADAV 0 3 0 0 3
309 BIPON MURAH 0 3 0 0 3
310 AARAV D SHAH 3 0 0 0 3
311 VRUSHANK BALU (A) 0 3 0 0 3
312 PAWAN PARIHAR 3 0 0 0 3
313 ABHAY NAUTIYAL 1 2 0 0 3
314 SHABIR AHMAD BHAT 1 2 0 0 3
315 SANJU KUMAR (A) 1 2 0 0 3