Birdie Leaders

Rank Player Rd 1 Rd 2 Rd 3 Rd 4 Total
256 SHAWN REDDY 2 1 0 0 3
257 SHABIR AHMAD BHAT 1 2 0 0 3
258 MANJU B H 0 3 0 0 3
259 SANJEEV SINGH 2 1 0 0 3
260 VAIBHAV NAIR 0 3 0 0 3
261 SANDEEP YADAV 0 3 0 0 3
262 SURESH R GOWDA 2 0 0 0 2
263 YUDHVIR MUNJAL 0 2 0 0 2
264 KHOKAN MOLLAH 0 2 0 0 2
265 MANPREET MANN 2 0 0 0 2
266 ARJUN CHADHA 1 1 0 0 2
267 JAKIR HUSSAIN 1 1 0 0 2
268 HARSH GANGWAR 2 0 0 0 2
269 KARANBIR SINGH LALL 1 1 0 0 2
270 MANSUKH SANDHU 2 0 0 0 2