Birdie Leaders

Rank Player Rd 1 Rd 2 Rd 3 Rd 4 Total
286 SATWINDER SINGH 2 2 0 0 4
287 KASHIF ALAM 2 2 0 0 4
288 RITESH KUMAR (A) 4 0 0 0 4
289 S MANJUNATH 1 3 0 0 4
290 PRADEEP KUMAR 2 1 0 0 3
291 ANURAG NEOG 0 3 0 0 3
292 SENTHIL KUMAR 2 1 0 0 3
293 RISHI CHHIBBER 3 0 0 0 3
294 AYAAN JUNG 2 1 0 0 3
295 DEEPAK SHEKHAR MANE 3 0 0 0 3
296 SAHIL KULKARNI 0 3 0 0 3
297 NIKHIL SINGH 3 0 0 0 3
298 SAMARTH SHERGILL 2 1 0 0 3
299 RAVI KUMAR (L) 0 3 0 0 3
300 PREM THAKUR 2 1 0 0 3