Birdie Leaders

Rank Player Rd 1 Rd 2 Rd 3 Rd 4 Total
346 PINTU HALDAR 0 1 0 0 1
347 DEEPAK CHOUHAN 1 0 0 0 1
348 ARSALAN RAH 1 0 0 0 1
349 D K YADAV 1 0 0 0 1
350 JAYANT KUMAR 1 0 0 0 1
351 TARUN AJAY 0 1 0 0 1
352 PAVAN KUMAR 0 1 0 0 1
353 SHUBHANKAR SINGH PARMAR (A) 0 1 0 0 1
354 ZOHEB MOHAMMAD KHAN (A) 1 0 0 0 1
355 SOHUM VIJ (A) 1 0 0 0 1
356 MD NAWAB 0 1 0 0 1
357 C ARUL 1 0 0 0 1
358 DINESH RAGHUVANSHI 1 0 0 0 1
359 PANKAJ P THAKUR 0 1 0 0 1
360 NIKHIL KUMAR SHARMA (A) 1 0 0 0 1