Eagle Leaders

Rank Player Rd 1 Rd 2 Rd 3 Rd 4 Total
1 ABHIJIT SINGH CHADHA 3 6 3 1 13
2 HARSHJEET SINGH SETHIE 6 2 1 2 11
3 MANU GANDAS 3 4 2 2 11
4 KARTIK SHARMA 1 4 4 1 10
5 ABHINAV LOHAN 3 2 1 2 8
6 MANISH THAKRAN 3 3 1 1 8
7 VARUN PARIKH 2 1 4 1 8
8 AALAAP I L 2 2 2 2 8
9 YUVRAJ SINGH SANDHU 3 3 0 2 8
10 ANGAD CHEEMA 3 2 2 1 8
11 SUNHIT BISHNOI 3 1 0 3 7
12 AKSHAY SHARMA 3 2 1 1 7
13 SAARTHAK CHHIBBER 1 5 1 0 7
14 VIKRANT CHOPRA 2 3 1 1 7
15 PAWAN KUMAR 3 3 0 1 7