Eagle Leaders

Rank Player Rd 1 Rd 2 Rd 3 Rd 4 Total
1 MANU GANDAS 3 3 1 2 9
2 SUNIT CHOWRASIA 2 3 1 1 7
3 KARTIK SHARMA 0 3 2 1 6
4 AMARDEEP MALIK 1 3 1 1 6
5 M DHARMA 1 2 1 2 6
6 HARSHJEET SINGH SETHIE 2 1 0 2 5
7 MANISH THAKRAN 2 2 0 1 5
8 VIKRANT CHOPRA 1 2 1 1 5
9 SHANKAR DAS 1 1 2 0 4
10 OM PRAKASH CHOUHAN 1 1 0 2 4
11 KHALIN H JOSHI 2 1 1 0 4
12 ANGAD CHEEMA 0 1 2 1 4
13 ABHIJIT SINGH CHADHA 1 1 2 0 4
14 RASHID KHAN 1 0 1 2 4
15 SHIVENDRA SINGH SISODIA 0 1 2 0 3