Birdie Leaders

Rank Player Rd 1 Rd 2 Rd 3 Rd 4 Total
76 PRANAV KAUL 42 45 18 18 123
77 ANIL BAJRANG MANE 49 44 12 18 123
78 WASIM KHAN 41 47 17 16 121
79 ADITYA RAJ KUMAR CHAUHAN 38 54 13 14 119
80 VENKKAT GAUTHAM 45 50 7 12 114
81 ASHBEER SAINI 45 37 16 16 114
82 SANDEEP SINGH 41 41 14 15 111
83 HEMENDRA CHOUDHARY 40 40 16 13 109
84 VINAY KUMAR YADAV 41 45 14 8 108
85 MANAV JAINI 34 36 15 22 107
86 KARAN VASUDEVA 51 45 7 4 107
87 MD SAYUM 35 34 18 17 104
88 N THANGARAJA 44 26 17 15 102
89 BADAL HOSSAIN 30 37 15 17 99
90 DIGVIJAY SINGH 38 28 16 16 98