Birdie Leaders

Rank Player Rd 1 Rd 2 Rd 3 Rd 4 Total
61 VIKRANT CHOPRA 43 44 14 22 123
62 MOHD AZHAR 38 48 22 13 121
63 TAPY GHAI 34 43 22 22 121
64 PRANAV KAUL 41 42 18 18 119
65 SUDHIR SHARMA 35 37 21 25 118
66 PAWAN KUMAR 32 26 26 30 114
67 SAGAR RAGHUVANSHI 45 40 15 13 113
68 KUSHAL SINGH 39 42 16 16 113
69 BHANU PRATAP SINGH 47 48 5 9 109
70 ASHBEER SAINI 44 33 16 16 109
71 RAJIV KUMAR JATIWAL 42 41 13 13 109
72 ANIL BAJRANG MANE 42 36 9 16 103
73 SAMARTH DWIVEDI 31 39 15 17 102
74 DIVESH RANA 41 41 13 6 101
75 VENKKAT GAUTHAM 38 43 7 12 100