TATA STEEL PGTI Rankings

Order of Merit after Jaipur Open 2019
Rank Player Prize Play Win Cut Top 10
1 SHAMIM KHAN ₹ 4,06,42,250 252 15 235 138
2 MUKESH KUMAR ₹ 3,72,28,757 248 20 222 119
3 RASHID KHAN ₹ 3,20,14,323 176 11 116 72
4 CHIKKARANGAPPA S ₹ 2,60,07,715 104 12 75 39
5 ASHOK KUMAR ₹ 2,42,76,790 232 13 127 64
6 SHANKAR DAS ₹ 2,29,61,370 252 7 198 63
7 OM PRAKASH CHOUHAN ₹ 2,22,58,930 249 5 204 58
8 HARENDRA GUPTA ₹ 2,21,90,095 254 7 237 78
9 ANURA ROHANA ₹ 2,08,09,208 232 6 187 56
10 ANIRBAN LAHIRI ₹ 2,05,51,345 66 12 55 37
11 KHALIN H JOSHI ₹ 1,93,90,918 123 4 98 43
12 AJEETESH SANDHU ₹ 1,87,34,296 206 4 154 41
13 JYOTI RANDHAWA ₹ 1,87,29,490 56 8 46 24
14 CHIRAGH KUMAR ₹ 1,82,82,295 214 4 163 43
15 M DHARMA ₹ 1,76,22,188 250 2 229 43