Emerging Player

Season  
Sr Player Prize
1 KARAN PRATAP SINGH 1,54,675
2 SHABEG SINGH KOONER 40,100
3 MANAV BAIS 13,200
4 VIREN THAPAR 12,000